home  |  privacybeleid  |  algemene voorwaarden  |  dienstenrichtlijn  |  klachtenregeling  |  disclaimer 

hippisch recht
Een ieder die paarden heeft, weet dat weinig dieren zo gevoelig zijn voor gebreken als paarden. Het is dan ook om die reden dat er zich veel geschillen voordoen over aan- en verkoop van paarden. Een goed en deskundig advies is daarbij onontbeerlijk. Het kantoor is bij uitstek in staat u te adviseren in hippische aangelegenheden. Niet alleen is de heer mr. ing A. van Weverwijk een praktijkdeskundige op hippisch gebied, ook staat hij regelmatig kopers en verkopers van paarden bij in juridische geschillen en treedt hij op als arbiter.

Gezien het feit dat emoties een grote rol spelen bij dit onderwerp is het verstandig deskundige rechtshulp in te schakelen. Daarmee wordt voorkomen dat op grond van emotionele overwegingen verkeerde beslissingen worden genomen.

De Panoven 27d  ∙  4191 GW Geldermalsen ∙  Tel: 0345 57 08 83 ∙  E-Mail: info@weverwijkadvocaat.nl